Waarvoor kan u bij Procura terecht?

Publicatie

Juridische wegwijzer
Leden kunnen het online archief van VZW Actueel raadplegen. Opgebouwd in samenwerking met Larcier Business

 

OPZOEKEN

Advies

Procura levert gratis eerstelijnsadvies aan leden.
Voor complexe vragen zorgen wij voor betaalbaar advies via een van onze partners.

 

EEN VRAAG STELLEN

Opleidingsaanbod

Op basis van vragen van onze leden bouwt Procura een opleidingsaanbod uit voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers

 

AANBOD BEKIJKEN

 

 

VZW Actueel

 • Nieuwe kilometervergoeding
  In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2016 is het nieuwe bedrag voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht met de wagen gepubliceerd. Deze vergoeding bedraagt 0,3363 EUR/km. Het nieuwe bedrag is sinds 1 juli 2016...
 • Aangifteformulier rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2016
  In dit artikel wordt toegelicht welke items eventueel in de aangifte van de rechtspersonenbelasting moeten worden opgenomen. De uiterste indieningsdatum van aangifte is 28 september 2016. Sinds het vorige aanslagjaar moet de aangifte...
 • Betaald educatief verlof: ook Brussel kiest voor forfait van 21,30 EUR
  Vanaf het schooljaar 2014-2015 ontvangt de werkgever van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een forfait van 21,30 EUR per effectief gevolgd uur educatief verlof. Het Vlaamse Gewest maakte eind 2015 diezelfde keuze.
 • Aanmoedigingspremie landingsbaan drastisch ingeperkt
  Vanaf 1 juni 2016 hebben alleen nog werknemers in zorggerelateerde beroepen recht op een aanmoedigingspremie voor landingsbaan. En de premies worden niet meer geïndexeerd. Dat besliste de Vlaamse regering op 20 mei 2016.
 • Terugbetaling franchise
  De terugbetaling van een franchisebedrag door een vereniging in het kader van een verzekering voor verplaatsing van vrijwilligers, is een uitgave eigen aan de organisatie en valt niet onder het begrip ‘vrijwilligersvergoeding’.