Vzw-studiedag door Escala

16 mei 2019 09:00 tot 16:30
De duizenden vzw's die actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een enorme verrijking voor onze samenleving.

Met deze studiedag biedt Escala inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van vzw's. Uiteraard zijn deze sessies ook zinvol voor directie en stafleden.

Bepaalde bestuurders die actief betrokken zijn bij het beleid van vzw's hebben vanuit hun professionele activiteiten of ervaring al heel watervaring en kennis omtrent het reilen en zeilen van een vzw. Maar ook dan is het steeds bijblijven en blijft ook ervaringsuitwisseling een meerwaarde.

Anderen zijn enkel in hun vrije tijd actief in een vzw en dan is het niet altijd evident om alle expertise in huis te hebben of bijvoorbeetd te beoordelen of alles correct verloopt en om eventuele oplossingen te vinden voor een stroef lopende bestuurswerking.

Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met andere bestuurders inspiratie op te doen voor uw organisatie en de banden aan te halen in een aangenaam kader

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren bestuurder. Hieronder begrijpen we al wie actief betrokken is bii het bestuur of beleid van de vzw: zowel bestuurders en directieleden van de grote of kleine vzw's als actieve vrijwilligers in kleine vzw's.

 

Programma

9.15u
Actua: het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen toegepast voor VZW's
Financiële gezondheid van VZW's

13.00u
Aansprakelijkheid en verzekeringen
VZW's en BTW
Confticten in besturen

14.50u
Samenwerking tussen VZW's
Onkosten en vergoedingen binnen uw vzw: wat kan en wat is nieuw?
Good governance bestuursorganen

16.20u
Plenair conclusies

16.30u
Receptie aangeboden door Procura