Vzw-studiedag door Escala

22 november 2019 09:00
De duizenden vzw's die actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een enorme verrijking voor onze samenleving.

Met deze studiedag biedt Escala inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van vzw's. Uiteraard zijn deze sessies ook zinvol voor directie en stafleden.

Bepaalde bestuurders die actief betrokken zijn bij het beleid van vzw's hebben vanuit hun professionele activiteiten of ervaring al heel wat ervaring en kennis omtrent het reilen en zeilen van een vzw. Maar ook dan is het steeds bijblijven en blijft ook ervaringsuitwisseling een meerwaarde.

Anderen zijn enkel in hun vrije tijd actief in een vzw en dan is het niet altijd evident om alle expertise in huis te hebben of bijvoorbeetd te beoordelen of alles correct verloopt en om eventuele oplossingen te vinden voor een stroef lopende bestuurswerking.

Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met andere bestuurders inspiratie op te doen voor uw organisatie en de banden aan te halen in een aangenaam kader.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren bestuurder. Hieronder begrijpen we al wie actief betrokken is bij het bestuur of beleid van de vzw: zowel bestuurders en directieleden van de grote of kleine vzw's als actieve vrijwilligers in kleine vzw's.

Programma

Actua: het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen toegepast voor VZW's
Financiële gezondheid van VZW's
Aansprakelijkheid en verzekeringenVZW's en BTWConfticten in besturen
Samenwerking tussen VZW'sOnkosten en vergoedingen binnen uw vzw: wat kan en wat is nieuw?Good governance bestuursorganen
Plenair conclusies
Receptie aangeboden door Procura

Meer info over het precieze programma volgt.