Dubbel boekhouden bij vzw's

12 november 2019 09:00 tot 16:00
Deze opleiding richt zich tot eenieder die geen boekhoudkundige voorkennis heeft, maar toch meer vertrouwd wil raken met de boekhoudkundige verplichtingen die op verenigingen rusten. Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het inzicht in de techniek, de kennis van het specifieke vakjargon en de interpretatie van de jaarrekening.
Na een korte toelichting bij het wettelijk kader wordt in de voormiddagsessie aan de hand van een case waarin een nieuwe vzw wordt opgericht, de praktische werking van boekhouding uiteengezet en worden een aantal basisbegrippen verduidelijkt.
In de namiddagsessie zal dieper worden ingegaan op een aantal belangrijke rubrieken van de jaarrekening en een aantal belangrijke boekhoudkundige issues bij verenigingen (bv. boekhoudkundige verwerking van diverse subsidies).


LOCATIE

Beweging.net Midden-Vlaanderen 
Korenlei 20
9000 Gent
Openbaar vervoer: halte Gent Korenmarkt

SPREKER
Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is sinds 1998 onderzoeksmedewerker aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit van Gent. Binnen dit vakdomein heeft hij zich verder gespecialiseerd in het domein boekhouden, financieel management en auditing in de publieke en non-profit sector.

Vanuit deze functie was dhr. Vanhee betrokken bij diverse onderzoeks-, advies- en onderwijsopdrachten en heeft hij hieromtrent reeds meegewerkt aan diverse publicaties (zie https://biblio.ugent.be/person/801001221954). Dhr. Vanhee treedt ook vaak op als expert bij diverse organisaties (IBR, Zorgnet-Icuro, Rekenhof, ...) en heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor diverse organisaties.

KOSTPRIJS PER DEELNEMER
121 euro (incl. btw), betaling na ontvangst factuur
Leden: 20% korting

 

INSCHRIJVEN