Dubbel boekhouden bij vzw's

20 oktober 2020 09:00 tot 16:00
Deze opleiding richt zich tot eenieder die geen boekhoudkundige voorkennis heeft, maar toch meer vertrouwd wil raken met de boekhoudkundige verplichtingen die op verenigingen rusten. Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het inzicht in de techniek, de kennis van het specifieke vakjargon en de interpretatie van de jaarrekening.

PROGRAMMA

Na een korte toelichting bij het wettelijk kader wordt in de voormiddagsessie aan de hand van een case waarin een nieuwe vzw wordt opgericht, de praktische werking van boekhouding uiteengezet en worden een aantal basisbegrippen verduidelijkt.

Lunch.

In de namiddagsessie zal dieper worden ingegaan op een aantal belangrijke rubrieken van de jaarrekening en een aantal belangrijke boekhoudkundige issues bij verenigingen (bv. boekhoudkundige verwerking van diverse subsidies).


LOCATIE

Vergadercentrum De Stroming 
Nationalestraat 111-113
2000 Antwerpen

SPREKER
Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is sinds 1998 onderzoeksmedewerker aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit van Gent. Binnen dit vakdomein heeft hij zich verder gespecialiseerd in het domein boekhouden, financieel management en auditing in de publieke en non-profit sector.

Vanuit deze functie was dhr. Vanhee betrokken bij diverse onderzoeks-, advies- en onderwijsopdrachten en heeft hij hieromtrent reeds meegewerkt aan diverse publicaties (zie https://biblio.ugent.be/person/801001221954). Dhr. Vanhee treedt ook vaak op als expert bij diverse organisaties (IBR, Zorgnet-Icuro, Rekenhof, ...) en heeft in het verleden reeds gelijkaardige opleidingen verzorgd voor diverse organisaties.

KOSTPRIJS PER DEELNEMER
Niet-leden: 218 euro (incl. btw), betaling na ontvangst factuur
Leden: 20% korting: 181,50 euro (incl btw)

 INSCHRIJVEN