Waarvoor kan u bij Procura terecht?

Publicatie

Juridische wegwijzer
Leden kunnen het online archief van VZW Actueel raadplegen. Opgebouwd in samenwerking met Larcier Business

 

OPZOEKEN

Advies

Procura levert gratis eerstelijnsadvies aan leden.
Voor complexe vragen zorgen wij voor betaalbaar advies via een van onze partners.

 

EEN VRAAG STELLEN

Opleidingsaanbod

Op basis van vragen van onze leden bouwt Procura een opleidingsaanbod uit voor bestuurders, beroepskrachten en vrijwilligers

 

AANBOD BEKIJKEN

 

 

Boeken in de kijker

COVERJeroen.jpgWetboek vzw, ivzw & stichting

Dit handig wetboek bevat een relevante selectie uittreksels uit de nieuwe Wet VV, uit het Uitvoeringsbesluit en het KB Werkingsmodaliteiten UBO-Register.


UBODe vzw & haar documenten

Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers bij de dagelijkse werking van hun vzw. De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en zijn zodanig opgesteld opdat elke gebruiker meteen ook een zicht heeft op de toepassing van het nieuwe WVV.


UBOPraktijkboek voor de VZW

Dit boek is een handige gids voor en over VZW’s, hun raadgevers en advocaten. Het behandelt de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de VZW.

Nieuwsflash

Publicatie : 2020-06-30; Numac : 2020202811

23 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 36 [...] betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector. Lees meer...


Publicatie : 2020-06-30, Numac : 2020202861

26 JUNI 2020. - Koninklijk besluit nr. 40 [...] tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers. Lees meer...


VZW Actueel

Datum: 2020-10-24

jaargang 20, nummer 18
 • Covid-19, GDPR en uw vereniging
  De coronacrisis heeft ook een impact op de gegevensbescherming van uw vereniging. De uitzonderlijke maatregelen die de voorbije en in de toekomstige maanden van toepassing zijn op werk en thuiswerk dienen ook ten volle rekening te houden met de GDPR-regels. Wij geven...Lees meer...
 • Vlaamse ondersteuningspremie: modaliteiten van toekenning wijzigen licht
  Vanaf 1 oktober 2020 start de toewijzing van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) vanaf het kwartaal waarin u de aanvraag indiende. Voorheen was dat vanaf het kwartaal van begin van tewerkstelling in uw organisatie. Was de werknemer al een tijd in dienst op het moment...Lees meer...
 • IVZW’s: Hoe financieren ze zich?
  Hoe verschillend is de financiering van VZW’s en IVZW’s? Welke financieringsbronnen worden aangesproken en in welke mate? We maken een uitgebreide vergelijking.
  Lees meer...
 • Een doorstart voor het verenigingswerk?
  Toen het Grondwettelijk Hof in het arrest van 23 april 2020 de bijkluswet volledig vernietigde, was het meteen duidelijk dat er een oplossing moest komen. Die oplossing ligt, in de vorm van een wetsvoorstel, nu op tafel. Wat staat erin? Is het een verbetering voor het...Lees meer...